Slovník nákupu

TCO – Total Cost of Ownership – Celkové náklady spojené s nákupem

Jedná se o metodu výpočtu, která vyjadřuje celkové náklady spojené s nákupem a to z pohledu nákupní ceny, životnosti, dodatečných či pravidelných plateb a veškerých nákladů spojených s nákupem a případnou změnou

Výpočet a výsledky TCO jsou jedním z hlavních parametrů při vyhodnocování výběrových řízení, či plánovaných změn ve společnosti.   Při jeho výpočtu je nutné brát v potaz veškeré náklady, neboť teprve na základě porovnání jednotlivých TCO lze určit nejvýhodnější variantu z pohledu nákladů.

RFI – Request for Information – Žádost o informaci

Jedná se o jeden z poptávkových dokumentů, jehož cílem je získat základní  informace o produkt či službě, kdy nemáme přesné informace o tom, co trh nabízí, kdo to nabízí či jaké jsou základní podmínky ať už cenové či dodací. RFI zpravidla nemá striktní strukturu. Na základě výsledku RFI jsou vypisovány poptávky či RFP/RFQ.

RFP / RFQ – Request for Proposal / Quotation - Žádost o nabídku

Jedná se  o poptávkový dokument, který jasně popisuje předmět poptávky, jasna pravidla, termíny. Může i obsahovat způsob vyhodnocování nabídek. Dokument by mel byt tak podrobný, aby účastník výběrového řízení získal co nejvíce informací potřebných ke zpracování nabídky.  V průběhu RFP by měl být zadavatel naprosto transparentní a poskytovat veškeré informace všem účastníkům výběrového řízení.

Savings neboli úspora

Jedná se o jeden ze základních parametrů, kterým je měřena výkonnost nákupního oddělení. Jde o komplexní výpočet na základě porovnání TCO či nákupních cen u jednorázových nákupů. Úspora může vzniknout změnou ceny, procesu, či organizace práce.

Příklady výpočtu jsou:

 • Nová cena versus stara cena
 • Náklady versus předchozí náklady
 • První nabídka versus konečná nabídka
  – tzv. Beyond price – zvýšení ceny je nižší oproti očekávání
  – změna skladování a transportu
  – změna dodavatele
  – a dalšíJedná se o jeden ze základních parametrů, kterým je měřena výkonnost nákupního oddělení. Jde o komplexní výpočet na základě porovnání TCO či nákupních cen u jednorázových nákupů. Úspora může vzniknout změnou ceny, procesu, či organizace práce.

OPEX – Operational Expenditures – Provozní náklady

Jedná se o neinvestiční provozní náklady, které jdou přímo do spotřeby a tvoří největší náklady firmy.

CAPEX – Capital Expenditures – Investiční náklady

Jedná se o investiční náklady, které jsou plánované, dlouhodobé a zpravidla je lze účetně odepisovat v průběhu několika let.